Pomáhej tím, že si čteš

Asistenti pro nevidomé děti

Asistenti pro nevidomé děti

asistence

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 2. 8. 2013
Datum ukončení: 19. 9. 2013

Projekt umožňuje dětem se zrakovým postižením věnovat se za pomoci asistentů činnostem a zájmům, které vy vidící můžete běžně dělat sami. Zároveň odlehčuje jejich rodičům v  náročné péči o zdravotně postižené dítě.

Nevidomé děti se totiž zpravidla pohybují pouze v úzkém okruhu rodiny, ve speciálních školách a internátech a v komunitě stejně postižených dětí, a proto je jejich zapojení do běžných dětských kolektivů a činností složité.

Spolupráce s  asistenty přispívá k rozvoji jejich samostatnosti a sebedůvěry, k zvětšení okruhu kamarádů, k získávání nových informací ze světa vidících a usnadňuje jim zapojení do běžného života.

Naši asistenti jsou speciálně vyškolení mladí lidé, studenti vysokých škol. Doprovázejí děti do/ze školy a na různé kroužky, pomáhají jim se školní přípravou, předčítají jim knihy, navštěvují s nimi výstavy, koncerty, pomáhají jim s nákupy, chodí spolu na procházky, jezdí spolu na výlety, posedí si v čajovnách či restauracích, informují je o módě, hudbě a jiných novinkách ze světa vidících dětí apod.

Tato naše asistenční služba funguje úspěšně již sedmým rokem a je stále jediná svého druhu určená nevidomým dětem na základních a středních školách v Praze. Probíhá pravidelně po celý školní rok a je poskytována bezplatně.

Vaše peníze jsou určeny na speciální proškolení pro nové asistenty a na jejich odměny.

Díky loňské podpoře účastníků akce „Čtení pomáhá“ mohlo 25 asistentů pomáhat po celý rok 26 nevidomým dětem celých 2.122 hodin.

Nadace Leontinka

Garantem projektu je Nadace Leontinka.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT