Pomáhej tím, že si čteš

Čtení pomáhá při povodních - divoká zvířata

Čtení pomáhá při povodních - divoká zvířata

zajištění pomoci pro divoce žijící zvířata

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 29. 6. 2013
Datum ukončení: 29. 7. 2013

Povodeň přinesla utrpení i divokým zvířatům. Extrémně nepříznivé počasí a z břehů vylité toky řek a potoků způsobily obrovské ztráty u některých druhů divokých zvířat. Zejména hmyzožraví ptáci umírají vysílením, protože jim mnohadenní deště spláchly veškerou potravu.

V Praze například během 4. a 5. června přijala záchranná stanice přes 60 úplně vyčerpaných dospělých rorýsů. V hnízdech musely zahynout stovky opuštěných mláďat. Přitom během roku přijme záchranka 3–4 zvířata denně. Nárůst je tedy obrovský.

O několik set procent stoupl v záchranných stanicích v oblastech postižených povodněmi příjem opuštěných mláďat - ptáků i savců.

Záchranné stanice v postižených oblastech pracují na 200%. Přitom jsou některé z nich poškozené povodněmi. Pražská zvířecí záchranka například v důsledku extrémně rozvodněného Botiče přišla o veškeré zázemí, vybavení i data, její pracovník i o bydlení. Přesto nefungovala pouze jediný den.

Prosíme, pomozte zvířatům a jejich zachráncům! Vaše příspěvky budou rozděleny postiženým záchranným stanicím a Pražské zvířecí záchrance.

V současné době sdružuje Národní síť 28 členských stanic, pokrývajících svojí působností území celé České republiky. Každoročně záchranné stanice přijímají kolem 10 000 poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, z nichž se téměř polovina po vyléčení dostane zpět do volné přírody.

Systém záchrany handicapovaných živočichů volně žijících druhů zajišťuje:

komplexní péči: příjem jedinců, první pomoc, veterinární ošetření, léčebnou péči, rehabilitaci a vypuštění zpět do přírody;

systematickou osvětu mezi veřejnosti s cílem minimalizovat příčiny zraňování živočichů či zbytečné manipulace s mláďaty;

odborné poradenství a koordinaci všech těchto činností v Národní síti;

ekologickou výchovu - ročně navštíví stanice přes 100 tisíc lidí a dalších cca 50 tisíc se účastní akcí mimo areál stanic.

Více informací najdete na: http://www.zvirevnouzi.cz/.

Český svaz ochránců zvířat Přehled záchranných stanic a kontakty na ně najdete na www.zvirevnouzi.cz.

Garantem pomoci je Český svaz ochránců zvířat.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT