Pomáhej tím, že si čteš

Elektřina pro Koníčka

Elektřina pro Koníčka

oprava a revize elektrického vedení zookoutku

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 2. 5. 2016
Datum ukončení: 14. 6. 2016

Aby mohl Koníček pomáhat, potřebuje dnes vaši pomoc! Stantě se také pomocníkem a podpořte zvířecí terapeuty, kteří pomáhájí dětem a lidem se znevýhodněním v zookoutku na Velešíně.

Zvířata v zookoutku (koně, kozy, skot, ovce, králíci, drůbež, kachny, drobní hlodavci, aj.) jsou využívána v rámci zooterapie (terapie prostřednictvím zvířat), která je určena pro děti a dospělé s různým znevýhodněním. Dále jsou zvířata využívána při volnočasových a vzdělávacích aktivitách, které jsou určeny široké veřejnosti, dětem a studentům z MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, dalším školským či zájmovým organizacím. Děti a dospělí se zde mají možnost seznámit s různými našimi hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Uživatelé si zde mohou pohladit, nakrmit či pomazlit se s králíky, kočkami, morčaty, kozami či kravičkou. Mohou zde také vidět slepičky obvyklé i neobvyklé, hledat vajíčka či „odvážní“ si vyzkoušet ruční dojení koz.

Cílem je zkvalitnit poskytování služeb zooterapie, volnočasových a vzdělávacích aktivit prostřednictvím zajištění celkových oprav a revize elektrického vedení ve všech prostorách statku, kde služby probíhají. Prostřednictvím těchto oprav se nám podaří zlepšit a vylepšit prostory statku, tak aby se staly bezpečnější a více využitelné pro naše uživatele i ustájená zvířata.

Finanční příspěvek je určen na zajištění celkových oprav a revize elektrického vedení ve všech prostorách statku, kde služby probíhají. Podpořte nás.

Garantem pomoci je Koníček o. s..

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT