Pomáhej tím, že si čteš

Já Ti to chci taky říct

Já Ti to chci taky říct

pomůcky pro ovládání počítače očima

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 25. 6. 2016
Datum ukončení: 15. 10. 2016

Vážení a milí čtenáři,

v naší speciální škole se vzdělávají děti s těžkým zdravotním a mentálním postižením, které mají problém s verbální i neverbální komunikací. Většinou mají problém i s jemnou motorikou, takže pořízení pomůcek, které by ovládaly ručně, také není ideálním řešením.

Proto bychom jim rádi pořídili takové pomůcky, které by jim umožnily komunikovat s okolním světem očima a pouhým pohledem. Pak již stačí takové speciální zařízení upevnit pod obrazovku počítače a propojit USB kabelem. Speciálně upravený počítač pak detekuje směr pohledu a pohyb očí dítěte a následně řekne nahlas, na co se dítě dívá, případně přehraje zvuk, básničku aj.

Výběr dítě provádí upřeným pohledem do jednoho místa, případně mrknutím.

Nedílnou součástí je také speciální program, který umí vyhodnotit, jak dlouho a jakým objektům věnuje žák pozornost, a reaguje na děti hlasem.

Pro děti, které vůbec nemluví, existují speciální počítačové programy, ve kterých se pro dorozumívání používají tabulky ze symbolů, obrázků nebo písmen. Tabulky je možné sestavovat a tvořit přesně podle potřeb každého žáčka.

Pomůžete nám vybavit naši speciální školu takovými pomůckami, abychom naučili i děti s těžkým postižením komunikovat a mohly se i více naučit?

Přejeme vám hodně radosti při četbě knih a upřímně děkujeme za vaši podporu a pomoc.

Garantem pomoci je Diakonie ČCE.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT