Pomáhej tím, že si čteš

Jak být aktivnější středoškolák?

Jak být aktivnější středoškolák?

vzdělávací akce

Cílová částka: 50 000 Kč
Vybráno: 50 000 Kč
Zařazeno: 2. 9. 2016
Datum ukončení: 16. 11. 2016

Jak se lépe uplatnit v životě?

Věřííme, že pokud žák získává zkušenosti i mimo školu, lépe se rozhoduje o svém budoucím povolání, efektivneji a smysluplneji se učí a tříbí tím i svou osobnost. Chceme rodičum, učitelum a politikum ukázat, že vzdelávání mimo školu dává smysl a zaslouží si pozornost. Zároveňchceme rozhýbat i doposud méně aktivní středoškoláky tím, že jim ukážeme inspirativní příbehy vrstevníků.

Co pro to děláme?

Podporujeme nadané středoškoláky z celé ČR. Nechceme aby přišli o zajimavé přiležitosti, a tak je o nich informujeme. Mohou se díky nám dozvědět o pobytu v zahraničí, oborové soutěži nebo prázdninovém soutředění. Kromě toho pořádáme do roka několik vzdělávacích akcí. Nejúspěšnější jsou Nejaktivnější středoškolák a Říjnová akademie.

Soutež Nejaktivnější středoškolák 2016

Druhý ročník soutěže, ve kterém oceníme studenty, kteří se ve svém volném čase věnují mimoškolním aktivitám. Pečlivě vybereme 15 nejaktivnějších střeedoškoláků a ukážeme společnosti jejich příběhy. Loni se přihlásilo 250 studentůa letos chceme dosáhnout na metu 500 přihlášených.

Říjnová akademie

3. ročník vzdělávací akce, v rámci kteteré uspořádáme 4-6 kurzů na témata ekonomie, umění, softskills či historie. Kurzy budou interaktivní a s cílem ukázat žákům moderní vzdělávací metody a zdroje. Žáci budou za nabyté znalosti z kurzu ohodnoceni a závěrem akademie se ti nejlepší setkají na společném vyhlášení.

Moc prosíme, podpořte nás v naší snaze.

Pro středoškoláky

Garantem je Čtení pomáhá

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT