Pomáhej tím, že si čteš

Kdo hraje, nezlobí

Kdo hraje, nezlobí

hudební nástroje pro děti z náhradních rodin

Cílová částka: 120 000 Kč
Vybráno: 120 000 Kč
Zařazeno: 8. 9. 2017
Datum ukončení: 23. 1. 2018

V náhradních rodinách vyrůstá mnoho talentovaných dětí, které hrají na různé hudební nástroje, ty mají ovšem zapůjčené od lidových škol umění. Aby mohly pravidelně cvičit na nástroje v domácím prostředí, rádi bychom jim pomohli s nákupem flétny, kláves, kytary, bubnů, atp. U jiných dětí je to velké přání začít hrát na hudební nástroj, ale vzhledem k tomu, že ho nevlastní, je to pro ně velká bariéra začít navštěvovat hodiny hudby.

Hra na flétnu také podporuje léčbu a prevenci alergií a respiračních onemocnění. Jiné nástroje usnadňují rozvoj hrubé a jemné motoriky dětí, jejich koordinaci, obratnost a pohyblivost. Hudební nástroje u dětí hravou a zábavnou formou výrazně podporují jejich správný vývoj, pohybové schopnosti a hudební výuku.

Pomozte nám prosím s nákupem hudebních nástrojů pro děti z náhradních rodin a umožněme jim rozvíjet jejich talent a vyplnit volný čas novými zážitky při hudbě.

Každoročně při setkáních v červnu a prosinci v Praze nám děti koncertují na parníku a je to krásná podívaná spojená s mnoha emocemi.

Přispějte nám prosím také na organizaci těchto setkání pro celé náhradní rodiny, které se konají 2x do roka v  Praze a 1x v Moravském krasu. Je to jednodenní výlet s celodenním programem. Děti si najdou mezi vrstevníky nové kamarády a náhradní rodiče si vyměňují cenné zkušenosti z výchovy opuštěných dětí.

Srdečně Vám všem děkujeme za podporu.

Garantem pomoci je Rozum a cit.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT