Pomáhej tím, že si čteš

Ordinace pro lidi bez domova

Ordinace pro lidi bez domova

lékařská ordinace

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 6. 6. 2018
Datum ukončení: 7. 9. 2018

Armáda spásy plánuje otevření ordinace pro chudé v Brně. Chceme tak pomoci lidem, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se především o osoby bez domova, sociálně vyloučené menšiny, osamělé seniory a klienty azylových domů.

Pomozte nám pomáhat lidem, pro které je zapojení do běžných lékařských služeb složité, často se potýkají s problémy s přijetím u poskytovatelů zdravotních služeb, ať už z důvodu odmítání ošetření na straně pacienta nebo lékaře, a to vzhledem k absenci dokladů, osobní hygieně a komplikacím se zdravotním pojištěním.

Zdravotní stav těchto lidí je vzhledem k jejich způsobu života často mnohem horší než ve většinové populaci. Trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích, nebezpečnými přenosnými chorobami, a častý je i výskyt psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým průměrem. Lidé bez domova se také stále častěji stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a sexuálních útoků a oproti obecné populaci je u nich častější výskyt předčasných úmrtí.

Věříme, že naše ordinace v Brně pomůže řadě z těchto lidí, proto Vás prosíme, abyste nám pomohli získat potřebné finanční prostředky na její otevření. Za pomoc moc děkujeme.

Garantem pomoci je Armáda spásy.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT