Pomáhej tím, že si čteš

Pomoc indiánům v Peru

Pomoc indiánům v Peru

vybavení školní knihovny

Cílová částka: 50 000 Kč
Vybráno: 50 000 Kč
Zařazeno: 11. 4. 2016
Datum ukončení: 19. 5. 2016

Pomoc vysokohorským indiánům v Peru – vybavení školní knihovnv v obci Umasbamba, Peru

(okres Chinchero, provincie Urubamba, department Cusco)

Umasbamba se nachází v nadmořské výšce 3 450 m n.m. a žije zde přibližně 600 indiánských obyvatel, potomků Inků, kteří se živí převážně zemědělstvím - pěstováním brambor pro vlastní spotřebu a pastevectvím - chovem ovcí a lam hlavně za účelem prodeje vlny. Obyvatelé hovoří mateřským jazykem quechua.

V obci je základní škola, která poskytuje vzdělání s kompletní výukou v 6 třídách pro více než 250 dětí. Dalších 100 žáků studuje na střední škole ve střediskové obci Cuper.

Základním problémem, se kterým se potýkají rodiny s dětmi, žijící ve vysokohorských obcích Peru, je nedostatek finančních prostředků pro pořízení didaktických a školních pomůcek, především učebnic, slovníků, encyklopedií a dalších knih. Učitelé, přijíždějící do škol z poměrně vzdálených obcí a centra provincie Urubamba, dávají dětem a studentům střední školy domácí úkoly. Rodiče dětí jsou ovšem z velké části negramotní nebo absolvovali jen první třídy základní školy a nejsou schopni dětem pomáhat.

Cílem projektu je vybavení a provoz vesnické knihovny. Obec Umasbamba poskytne prostor – místnost ve svém obecním domě, vybaveném elektřinou, a bude hradit spotřebu energie, údržbu a mzdu knihovníka. Nadační fond Inka vybaví knihovnu nábytkem a knihami a zaplatí honoráře učitelů vzdělávacích kurzů – čtení s porozuměním, doučování matematiky a španělského jazyka a dalších kurzů s cílem přípravy mladých na přijímací zkoušky na vysokou školu.

NF Inka laskavě prosí všechny čtenáře o podporu a pomoc. Děkujeme.

Garantem pomoci je INKA.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT