Pomáhej tím, že si čteš

Pomoc Mayům

Pomoc Mayům

podpora pěti indiánských vysokoškoláků

Cílová částka: 75 000 Kč
Vybráno: 75 000 Kč
Zařazeno: 20. 6. 2017
Datum ukončení: 10. 9. 2017

Nadační fond Inka spolupracuje již 10 let s mayskými organizacemi v Guatemale. Jsme velice vděčni projektu „Čtení pomáhá“ za podporu našich programů v Peru a Guatemale v minulých letech. Letos bychom si dovolili požádat „Čtení pomáhá“ o spolupráci v podpoře pěti indiánských vysokoškoláků, kteří studují pedagogickou fakultu na univerzitě v Guatemale, tradice Mayů ve školícím středisku mayské organizace UkuxB´e a zároveň vyučují v mayské bilingvní (dvojjazyčné) škole K´astajibal ve městě Chimaltenango v Guatemalské vrchovině.

Tato základní a střední škola patří mezi několik málo vzdělávacích center, kde se vyučuje podle státních osnov, ale také podle mayských tradic. Děti jsou vzdělávány v jazyce španělském a kaqchikel. Velký důraz klade škola na metody praktické výuky a umělecké výchovy. Hodně času během vyučování i v odpoledních hodinách volna se věnuje kurzům hraní na hudební nástroje, zpěvu a tance, nácviku přednesu, kratších divadelních představení a kreslení. Témata jsou spojená s historií, zeměpisem a ekologií (Mayové mají velmi blízký vztah k přírodě), vlasteneckou výchovou a s tradicemi Mayů. Škola velmi úzce spolupracuje s rodiči a zvláště s prarodiči, které přímo zapojuje do školní činnosti jakožto pramen moudrosti a tradic (v zemi stále přetrvávají neblahé důsledky ozbrojeného konfliktu 1960-1996, respektive genocidy Mayů, realizované vojenskými diktaturami). Pro posílení sebedůvěry mayských dětí je stále důležité seznamování se slavnou minulostí svého národa a klenoty nejen materiální, ale také duchovní povahy. Úcta k mateřskému jazyku a umělecké činnosti posilují jak vlastenecké cítění, tak etnickou identitu. Zároveň přispívají k upevňování solidarity a nasměrování dětí ke společenským činnostem, což učitelé pokládají za důležité ve světě vysoké kriminality rovněž v rámci aktivit drogových mafií (ve střední Americe velmi aktuální téma).

Pro bilingvní školy je důležité, aby jejich učitelé byli původem Mayové, znali dobře svůj mateřských jazyk (není výjimkou, že v mayských oblastech vyučují pedagogové, kteří jazyku dětí nerozumí) a zároveň získali kvalitní vzdělání na vysokých školách.

Proto by nadační fond Inka rád podpořil vzdělání 5 mladých učitelek a učitele, nadšených z práce s dětmi a motivovaných k získání dobrého vzdělání. Za pomoc děkujeme.

Garantem pomoci je INKA.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT