Pomáhej tím, že si čteš

S knížkou do života

S knížkou do života

vítání novorozenců ve čtenářské obci

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 24. 11. 2017
Datum ukončení: 7. 5. 2018

Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte. Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Usilují především o to, aby si rodiče uvědomili, že jednou z nejdůležitějších a nejprospěšnějších věcí, jež mohou udělat pro své děti, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, vyprávěním nebo např. zpíváním), a to od jejich nejútlejšího věku.

Je třeba říci, že všechny aktivity, které knihovny pro děti předškolního věku pořádají, mají pro další vývoj dětí svůj význam. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí ve spolupráci s rodiči. Díky společnému čtení rodičů a dětí je velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář. A že k tomu mohou přispět knihovny, o tom nelze pochybovat. Projekt S knížkou do života by měl provázet dítě od narození do šesti let věku. Po nástupu do první třídy na ně již bude čekat naše populární Knížka pro prvňáčka...se kterou nám již pomáháte. Pomozte tedy i s projektem S knížkou do života. Moc děkujeme!

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT