Pomáhej tím, že si čteš

Stále aktivní senioři

Stále aktivní senioři

podpora seniorů

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 5. 4. 2018
Datum ukončení: 19. 6. 2018

Klub učitelů seniorů města Havířova je dobrovolné sdružení asi 65 členů, registrované Magistrátem města Havířova. Naším cílem je koordinace a sjednocení zájmů penzionovaných pedagogů jednotlivých stupňů škol- od mateřských, přes základní až po gymnázia a vyšší odborné školy. Snažíme se poskytovat a zabezpečovat společenské, kulturní a sportovní vyžití všem svým členům. Naším prvořadým úkolem je také udržení psychické, duševní a především fyzické kondice.

Od svého založení, na podzim roku 1994, osazenstvo klubu stárne. V současné době máme průměrný věk členů nad 75 let. Proto potřebujeme především obnovit psychické i duševní síly, ale také podpořit zdraví a fyzickou kondici našich členů.

Moc rádi se věnujeme společensky prospěšným činnostem na území našeho města Havířova a to jsou síly potřeba:

- v rámci akce "Počteníčko s babičkou" čteme denně 1 hodinu na dětském oddělení NsP v Havířově nemocným dětem především pohádky nebo organizujeme zábavu

-úzce spolupracujeme s Mateřskou školkou Emila Holuba v Havířově, kde s dětmi zdobíme perníčky a vyrábíme ozdoby na stromeček na Vánoce a malujeme kraslice a vyrábíme ozdoby a pomlázky na Velikonoce, tento rok jsme přidali výrobu drobných dárečků pro maminky ke Dni matek, "naše" děti nám dělají kulturní vystoupení

- organizačně zajišťujeme soutěž Křížovkářská liga, které se účastní prozatím více než 100 havířovských seniorů

- účastníme se každoročně vědomostní soutěže v DPS Helios, kterou obvykle vyhráváme

- účastníme se každoročně Pochodu seniorů Havířovem v rámci Dne seniorů

- tento rok jsme běželi v rámci Havířovské desítky naši seniorskou trať 500m

- účastníme se každoročně Sportovně společenských her v DS Luna, s dobrými výsledky

- absolvovali jsme kursy první pomoci zaměřené na seniory

- díky vašemu čtení jsme v dubnu t.r. absolvovali rekondiční pobyt ve Vysokých Tatrách

-provádíme přednášky se zeměpisnou, cestovatelskou, historickou a společenskou problematikou v klubech seniorů, na dětském oddělení Nsp v Havířově a v denním stacionáři sociálních služeb v Havířově

-aktivně se zapojujeme do akcí organizovaných MM Havířova pro kluby seniorů

Podpořte nás, prosím, v našich aktivitách. Ať jsme stále aktivní senioři! Děkujeme!

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT