Pomáhej tím, že si čteš

Tábor pro nevidomé

Tábor pro nevidomé

sportovní tábor

Cílová částka: 90 000 Kč
Vybráno: 90 000 Kč
Zařazeno: 11. 4. 2011
Datum ukončení: 2. 5. 2011

Sportovní tábor

Náplní projektu „ Sportovní tábor“ je uspořádání sportovního soustředění pro děti a mládež se zájmem a s talentem pro sport. Mělo by být umožněno jednak sportovní vyžití co nejširšímu okruhu zrakově postižených dětí v danou chvíli a to s ohledem na jejich zájem, talent, speciální potřeby. Dalším záměrem ukázat různé možnosti sportovních aktivit pro zrakově postižené. – Ukázat cestu k tomu, jak je možno trávit volný čas a jak smysluplně volný čas využít při jejich směrování do budoucna.

Cílem projektu u mladších kategorií (3.–5. třída ZŠ) je seznámit žáky s různými druhy sportů, které jako zrakově postižení můžou provozovat, dále je seznámit se sporty, pro které dosud neměli podmínky a nebo pro ně měli jen omezené možnosti. Snahou projektu je zajistit trénink pod odborným vedením garantů a trenérů pro jednotlivé sporty, podpořit vztah a nadšení zrakově postižených pro tento druh aktivit. To vše proto, aby se do budoucna sami zajímali o sportovní činnost a hledali možnosti k jejímu provozování.

U starších kategorií (6.–9. třída) jde již o to, aby poznali intenzivnější sportovní přípravu se zaměřením na užší okruh sportu, s výběrem směřovaným podle talentu pro určitý sport a také podle zájmu žáků.

Projekt je určen žákům základních škol pro zrakově postižené. je určen rovněž pro zrakově postižené žáky integrované do běžných škol, u kterých se projevuje sportovní talent i zájem o pohybové aktivity, ale v rámci běžné školní tělesné výchovy není možno s jejich talentem více pracovat. To platí zvláště u dětí integrovaných do běžných škol.

Sportovní tábor přináší prospěch samotným žákům díky možnosti seznámit se s různými sporty nad rámec školní tělesné výchovy, zbavit se strachu z pohybových aktivit, vytvořit si vztah k pohybovým aktivitám, zlepšit se ve sportech již provozovaných pod odborným vedením, poznat podmínky sportovního soustředění, seznámit se s vrstevníky z dalších škol pro zrakově postižené.

Pro každý běh „ tábora“ počítáme s účastí 20–30 dětí.

Nadace Leontinka Tábor umožňuje účast i pro děti z rodin, ve kterých je problém poskytnout sportovní průpravu a vyžití, ať již z důvodů finančních, důvodu strachu či nezájmu.

Pro děti již byla získána celá částka - Děkujeme.

Garantem projektu je Nadace Leontinka.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT