Pomáhej tím, že si čteš

Terapie pro Michalku

Terapie pro Michalku

rehabilitační terapie

Cílová částka: 62 800 Kč
Vybráno: 62 800 Kč
Zařazeno: 4. 2. 2017
Datum ukončení: 18. 2. 2017

Michalce je sedm let a má diagnózu DMO kvadruparéza. Jedná se o těžkou formu postižení, související s obtížemi v jemné a hrubé motorice i ve vadě zraku..

S nápadem zapojit se do tohoto projektu a pomoci tak malé Michalce přišly samy děti, její spolužáci ze ZŠ Novoborská, Praha 9. Jejich zájem a chuť Michalce pomoci nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli státi se garantem a patronem tohoto projektu.

Michalka se narodila předčasně a po prvních vyšetřeních se zjistily její obtíže. V současné době Michalka navštěvuje první třídu základní školy. Bohužel sama nechodí, ani nedokáže sama sedět.

Když v loňském roce do školy přišla, tak si ji všichni velmi oblíbili. Spolužáci i učitelé. Je to velmi milá a usměvavá holčička. Rodiče se o ni vzorně starají a snaží se ji co nejvíce zapojit do běžného života, což je velmi finančně náročné a terapie, které by jí mohly pomoci dlouhodoběji zlepšit zdravotní stav, jsou nákladné a pro její rodinu v podstatě nedostupné. Přesto Michalka dělá každým dnem velké pokroky a je zde naděje na zlepšení. Pravidelně jezdí do dětské léčebny, kde se její stav vždy velmi zlepší. Chodí pravidelně plavat, jezdí na hippo-rehabilitační pobyty s canisterapií a snaží se lyžovat.

Námi vybraná terapie v tzv. „kosmickém oblečku“ je založená na intenzivní rehabilitaci, která je postavena na neuroplasticitě mozku. Navíc speciální oblek ještě výrazně zvyšuje účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém (ulehčuje nácvik motoriky, sezení, stoje, chůze – což je v současné době pro Míšu velmi bolestivé a problematické). Díky speciálnímu oblečku je nácvik pohybu mnohem jednodušší, snazší a vyžaduje méně úsilí. Princip obleku spočívá v korekci pohybů, což vede k ovlivnění motorického centra ve smyslu obnovy porušených funkcí. Výhodou této terapie je její dlouhodobý účinek.

Přijde nám, že podporou tohoto projektu budou podpořeny dvě smysluplné věci najednou. Nejen malá Michalka, ale i rozvoj čtenářských dovedností žáků jedné pražské školy. V současné době je více než 120 žáků této školy zapojeno do projektu „Čtení pomáhá“.

Garantem pomoci je Diakonie ČCE.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT