Pomáhej tím, že si čteš

Terapie v Dětském centru Praha - Krč

Terapie v Dětském centru Praha - Krč

hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 7. 4. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2017

V dětském centru v Praze – Krči je poskytována péče dětem s různým typem a stupněm hybného senzomotorického či psychického postižení, děti nedonošené, děti v minulosti týrané, zanedbávané a přibývá i procento těch nejmenších, které prožily během prenatálního vývoje závislost matky na drogách nebo alkoholu.

Hipoterapie, Canisterapie a Muzikoterapie jsou velice účinné terapie těchto postižení a také důležitou prevencí.

Hipoterapie podpoří hybný vývoj, koordinaci, pohybové schopnosti dětí a celkově přispívá k jejich zdárnému psychickému a emočnímu vývoji. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Muzikoterapie v raném věku může působit komplexně na celou osobnost dítěte. Dokáže rozvinout a obohatit emoční život dítěte, stimulovat jeho pohybové, rozumové i sociální dovednosti, podpořit rozvoj řeči dítěte i jeho komunikaci. A v neposlední řadě hlavně u dětí se zrakovým postižením podpořit jejich orientaci v prostoru.

Garantem pomoci je Nadace Terezy Maxové.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT