Pomáhej tím, že si čteš

Vezmeme to od podlahy…

Vezmeme to od podlahy…

hipoterapie - oprava stájí

Cílová částka: 60 000 Kč
Vybráno: 60 000 Kč
Zařazeno: 3. 7. 2017
Datum ukončení: 18. 9. 2017

PIAFA Vyškov pomáhá zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňuje prostřednictvím činností a poskytovaných služeb. Nabízí terapie s využitím koní a psů, fyzioterapii, speciální pedagogiku, odborné poradenství a zajišťuje denní svozovou službu. V Piafě realizují programy pro dobrovolníky, pravidelné kroužky pro děti a mládež, ve kterých integrují děti s omezenými možnostmi.

Finanční podpora bude použita na výměnu starých podlah ve stájích v areálu Šafářský dvůr ve Vyškově, kde probíhá hipoterapie a další aktivity s koňmi pro děti a mládež se zdravotním postižením, pro osoby s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním znevýhodněním, a pro děti s jinými specifickými potřebami. Týdně se zde vystřídá asi 80-100 klientů. Výměna podlahy je nutná z bezpečnostních důvodů, je kluzká, nerovná a hlavně v zimě a za mokra je nebezpečná zvířatům, odborným pracovníkům a hlavně jejich klientům.

Pomůžete, prosím?

Garantem pomoci je Nadace Divoké husy.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT