Pomáhej tím, že si čteš

Víkend studentských samospráv

Víkend studentských samospráv

podpora názorů studentů

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 18. 1. 2016
Datum ukončení: 18. 8. 2016

Česká středoškolská unie je spolek středoškolských studentů, který od roku 2013 funguje na celostátní úrovni, zaštiťuje více než 90 středních škol po celé České republice a hlasem přibližně 15 000 studentů. Zasazujeme se o co největší vliv středoškoláků na jejich vzdělávání – střední školství, prosazujeme posílení občanské angažovanosti a měníme svět okolo nás k lepšímu.

Zapoj se na střední je projekt, jehož cílem je zvýšit zájem středoškolských studentů o veřejné dění a možnosti měnit české školství. Jeho součástí je několik dílčích aktivit, které budou probíhat celý rok 2016 a nabídnou stovkám studentů středních škol po celé České republice možnost získat cenné zkušenosti, naučit se novým dovednostem (soft-skills) a seznámit se s mnoha lidmi ze všech koutů naší země. Středoškoláci se prostřednictvím Zapoj se na střední budou podílet na celospolečenské diskuzi o aktuální tématech a posílí svou pozici na poli veřejného prostoru, hlavně ve vztahu ke vzdělávací soustavě.

Nedílnou součástí projektu Zapoj se na střední je právě Víkend studentských samospráv, který cílí na žákovské samosprávy ze středních škol. Jmenovitě se jedná o studentské parlamenty, rady a senáty, které na školách provozují právě žáci, kteří se tak snaží zlepšit vztahy v úrovni žák-pedagog-vedení školy, iniciují vlastní vzdělávací a zájmové akce a učí se tak mimo jiné demokratickým principům nebo kritickému myšlení. Tento víkendový vzdělávací pobyt je plný aktivit pro aktivní mladé lidi a seminářů zaměřených na vedení studentského parlamentu, organizaci akcí, posílení dovedností v oblasti komunikace, leadershipu, týmové spolupráce či pochopení občanské angažovanosti. Studenti mají možnost diskutovat o svých problémech s ostatními zástupci studentských samospráv a díky České středoškolské unii mohou zůstat v kontaktu, setkávat se na dalších akcích spolku a udržovat tak spolupráci po celý školní rok.

Víkend studentských samospráv je proto pro středoškoláka tou správnou volbou, jak aktivně využít svůj volný čas, být prospěšný sám sobě a zároveň se podílet na zlepšování vzdělávání jako takového.“

Česká středoškolská unie

Garantem pomoci je Česká středoškolská unie.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT