Pomáhej tím, že si čteš

XXIV. Plavecké léto

XXIV. Plavecké léto

výuka plavání pro osoby s tělesným postižením

Cílová částka: 120 000 Kč
Vybráno: 120 000 Kč
Zařazeno: 13. 7. 2016
Datum ukončení: 23. 10. 2016

Týdenní pobyty stály na počátku zrodu celého KONTAKTNÍHO programu. V roce 1992 se z iniciativy Martina Kováře uskutečnil první týdenní kurz a od té doby probíhají každoročně, intenzivní dvoufázová plavecká výuka a trénink, kompenzační cvičení, tematicky zaměřený doplňkový program, školení dobrovolníků, klasifikace plavců podle typu postižení, plavecký závod. Plavci mohou jet na akci se svými blízkými, pokud zvolí formu rodinného výletu, ale mohou učinit i první vážnější krok na cestě k osamostatnění a absolvovat týden s naší asistencí.

Naším cílem je uspořádat pro osoby se zdravotním postižením tři týdenní pobyty naplněné intenzivním celodenním programem, který všichni zvládnou a který pozitivně ovlivní jejich fyzickou a psychickou stránku.

Akce je určena pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením - vrozené vady (především DMO - všechny formy, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy). Další cílovou skupinou jsou i rodiny těchto dětí. Účastníkům zajišťujeme osobní asistenci tak, aby rodiny měly prostor k regeneraci a znovunabytí sil k celoroční péči. Osobní asistenti jsou z řad dobrovolníků KONTAKTU bB– studentů většinou humanitně zaměřených oborů (speciální či sociální pedagogika, fyzioterapeuti atd.), kteří tak přicházejí k cenným zkušenostem uplatnitelnýcm v jejich budoucím povolání.

V letošním roce je také Plavecké léto pro Anežku Floriánkovou a Vendy Duškovou, dvě plavkyně II. generace, finální přípravou na Paralympijské hry do Ria de Janeira. I to je úžasný úspěch celé akce.

Výukou plavání sledujeme celkový rozvoj osobnosti - směřujeme k podpoře sebevědomí, odvahy pustit se do nových věcí, schopnosti samostatně se rozhodovat; rehabilitační aspekty obsažené v programu aktivní terapie pohybem ve vodě působí na zvětšení kloubního rozsahu, vitální kapacity plic, posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání svalových dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a diagnózy.

O pobyty je každoročně větší a větší zájem. Podpořte, prosím, naši snahu, ať můžeme v naší práci dále pokračovat.

Garantem pomoci je KONTAKT bB.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT