Pomáhej tím, že si čteš

Zažij střední jinak

Zažij střední jinak

podpora studentů středních škol

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 3. 1. 2017
Datum ukončení: 5. 4. 2018

Zažij střední jinak je jedním z projektů spadajících pod činnost České středoškolské unie. Česká středoškolská unie je spolek středoškolských studentů, kterým záleží na českém školství a možnostech většího sebevzdělávání. Funguje na celostátní úrovni a zastupuje zájmy českých středoškoláků prostřednictvím komunikování s delegáty z 90 středních škol a jejich počet se zvolna zvyšuje. Unie podporuje školní samosprávy a angažovanost mladých lidí, nejen jejich prostřednictvím.

Cílem tohoto projektu je vyzdvihnout palčivá témata současného školství a formou diskuse a workshopů se pokusit zmapovat jejich problematiku a vymyslet možná řešení. A především zvednout povědomí o dané problematice. Tato akce se koná 3x do roka v Praze, Brně a Ostravě. Jsou zváni převážně středoškolští studenti, avšak přijít může kdokoliv z široké veřejnosti. V první části jsou účastníci seznámeni s danou problematikou. Akce se účastní osobnosti kvalifikované na danou problematiku a přinášejí do diskuze různé úhly pohledů. V druhé části jsou účastníci rozděleni do několika skupin, v nichž dávají dohromady stěžejní body daného problému a možnosti řešení.

Vyvozené závěry a podněty jsou dále prostřednictvím např. webových stránek či sociálních sítí rozšiřovány mezi širší okruh lidí a je s nimi hlouběji pracováno. Tato akce studentům ukazuje, že na jejich názoru záleží a je potřeba se nejen školstvím zabývat.

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT