Pomáhej tím, že si čteš

KEMP STRAKONICE 2024

KEMP STRAKONICE 2024

Plavecký kemp pro osoby s tělesným postižením

Cílová částka: 120 000 Kč
Vybráno: 120 000 Kč
Zařazeno: 26. 4. 2024

Pomozte nám uspořádat jedinečný třítýdenní plavecký kemp pro více než 100 plavců s tělesným postižením.

V létě je přes 100 plavců s tělesným postižením na plaveckém soustředění ve Strakonicích. Dvanáct let nám vy, milý čtenáři, prostřednictvím projektu Čtení pomáhá, pomáháte s jeho uspořádáním. Třitýdenní pobyty určené pro osoby s tělesným postižením jsou naplněné intenzivním celodenním programem, který všichni zvládnou a který pozitivně ovlivní jejich fyzickou a psychickou stránku.

Akce je určena pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením, především s dětskou mozkovou obrnou, vrozenými vývojovými vadami a poúrazovými stavy. Další cílovou skupinou jsou i rodiny těchto dětí. Účastníkům zajišťujeme osobní asistenci tak, aby rodiny měly prostor k regeneraci a znovunabytí sil k celoroční péči. Osobní asistenti a plavečtí instruktoři jsou z řad dobrovolníků, zapojených do celoroční výuky plavání, většinou jsou to studenti humanitně zaměřených oborů (speciální či sociální pedagogiky, fyzioterapeuti atd.), kteří tak přicházejí k cenným zkušenostem uplatnitelných v jejich budoucím povolání.

KEMP STRAKONICE je pro osoby s tělesným postižením ideální příležitostí k intenzivní práci na zlepšení fyzické kondice, o které se spolehlivě postará plavání dvakrát denně doplněné o rehabilitační a kondiční cvičení. Na programu dne je i doplňkový a vzdělávací program. Na závěr každého turnusu probíhají plavecké závody, kde si účastníci změří svoje síly. Někteří plavci překonávají 50m trať úplně poprvé, začátečníci nebo plavci s velmi těžkým handicapem se do závodu vydávají s podporou asistenta, což by na oficiálních závodech možné nebylo – tady jde ovšem nikoliv o vítězství, ale posun vlastní laťky.

Podle výpovědí účastníků je KEMP STRAKONICE akce, na kterou se celý rok těší, a na kterou dlouho vzpomínají.

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ použije finanční prostředky na úhradu nezbytných nákladů pro realizaci akce, jako jsou náklady na ubytování, stravu, pronájem bazénu či mzdy plaveckých instruktorů.

Garantem pomoci je ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT