Pomáhej tím, že si čteš

Pomoc dětem v Sýrii

Pomoc dětem v Sýrii

Pomoc pro děti s vadou sluchu

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 10. 6. 2024

ADRA Česká republika v Sýrii pomáhá více než 10 let a je jednou z mála organizací, která zde smí působit. Díky vleklému vnitřnímu konfliktu v zemi a silnému loňskému zemětřesení se země nachází v humanitární krizi. ADRA se zaměřuje především na pomoc dětem, které díky vnějším okolnostem přerušily vzdělávání, a na děti s handicapem, které mají zde život ještě těžší. V Sýrii bylo zničeno více než 40 % školské infrastruktury. Kromě budování a vybavování školních tříd, včetně hygienického zázemí, se dětem dodávají školní pomůcky a učebnice, je zajištěno neformální vzdělávání na podporu gramotnosti a učitelé jsou proškolováni, jak pracovat s dětmi s handicapem a s dětmi po traumatu.

12letý Nahwand vzpomíná na první den školy: „Třída neměla dveře ani okna ani tabuli. Nefungovaly toalety. A třídy byly plné dětí, které chtěly dohnat učení. Před dvěma lety začala ADRA školu opravovat. Nyní má budova a třídy nové dveře, okna, funguje zde sociální zázemí a stěny září barvami.“

V letošním roce se pomoc zaměřuje na děti se zdravotním postižením, konkrétně s vadou sluchu a řeči, které jim často způsobil válečný konflikt nebo únorové zemětřesení v roce 2023.

V současnosti děti dochází do běžné přeplněné třídy a nedostává se jim specializované podpory. Jedná se o děti od 4 let do 18 let věku. 232 dětí se bude moci přestěhovat do vhodnějšího vzdělávacího prostředí a 118 dětem budou poskytovány specializované služby. Celkem 57 dětí a studentů trpící těžkou vadu sluchu a řeči získá potřebná sluchadla a asistenční pomůcky. Díky vhodným asistenčním pomůckám společně pomůžeme dětem nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti mezilidských vztahů, sociální a emoční rovině, a připravíme je lépe do života.

Pojďme společně pomoci těmto 57 dětem, aby mohly lépe vnímat a slyšet svět okolo v hlasech učitelů a nejbližších, v tónech a melodiích, které svět nabízí.

Garantem pomoci je ADRA.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT