Pomáhej tím, že si čteš

Archivujeme, čteme a pomáháme.

Archivujeme, čteme a pomáháme.

Ochrana cenných archivních dokumentů

Cílová částka: 35 000 Kč
Vybráno: 35 000 Kč
Zařazeno: 2. 11. 2020
Datum ukončení: 13. 12. 2020

Státní oblastní archiv v Praze pečuje o cenné archiválie z činnosti státních úřadů, škol, samospráv, právnických i fyzických osob z území Prahy a středních Čech, které tvoří součást národního archivního dědictví, a to od raného středověku až po současnost.

Přispějme na pořízení speciálního bezpečnostního vysavače třídy H určeného pro odstraňování prachu zasaženého mikroorganismy a karcinogenními prachovými substancemi za účelem očisty cenných historických archivních dokumentů a jejich prodlouženého uchování pro budoucí generace.

Archiválie jsou vyhledávány a využívány odbornými i zájmovými badateli, ze strany úřadů, ale také např. při edukativní činnosti škol. Provádění očisty je důležitým opatřením, které zajistí prodloužení životnosti dokumentů a jejich uchování i pro budoucí generace. Přístroj bude primárně využíván pro očistu archiválií z okresu Praha-východ, které se připravují k uložení v novém objektu. Po dokončení tohoto úkolu nalezne přístroj další bohaté využití v restaurátorském pracovišti našeho archivu.

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT