Pomáhej tím, že si čteš

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

středoškolská soutěž

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 17. 9. 2018
Datum ukončení: 25. 7. 2019

Ekonomickou olympiádu, tříkolovou soutěž pro studenty středních škol, založila a pořádá nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání. V letošním roce se olympiády zúčastnilo přes 10 000 studentů z celé České republiky, kteří absolvovali testy prověřující jejich znalosti jak praktické stránky ekonomie, tedy finanční gramotnosti, tak její teorie. Toto spojení vytváří v soutěži nový a unikátní způsob testování. Organizátoři spolupracují s odborníky z akademické sféry, kteří připravují testy v prvotřídní kvalitě. Velkolepé celorepublikové finále pro ty nejnadanější studenty se pravidelně koná v České národní bance v Praze.

Nejde ovšem pouze o testování. Ekonomická olympiáda a Institut ekonomického vzdělávání úzce spolupracují se středoškolskými učiteli a odborníky v oboru, organizují workshopy pro pedagogy a celkově se zakládají o zvýšení kvality výuky ekonomie na českých školách. Ta totiž na některých školách úplně chybí. Naštěstí je po celé republice spousta učitelů, kteří vnímají potřebu tento problém řešit a s jejichž pomocí se týmu INEV daří úroveň výuky základů ekonomie zlepšovat. Studenti se pro ekonomii musí v první řadě nadchnout a pochopit, jak jsou pro ně její základy důležité. V letošním roce začala plánovaná expanze Ekonomické olympiády do zahraničí. Na Slovensku už úspěšně proběhl první ročník soutěže a rozšiřuje se spolupráce například v Maďarsku, Velké Británii, Itálii nebo Bulharsku. Cílem je vytvořit zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách a rozšířit tento fungující a ověřený projekt do zahraničí.

V dnešní době je totiž více než kdy dřív opravdu důležité, aby co nejvíce lidí chápalo základní ekonomické principy. Ekonomická olympiáda naneštěstí ukazuje, že tomu tak momentálně vskutku není.

Podpořme a povzbuďme tedy mladé studenty.

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT