Pomáhej tím, že si čteš

Když máma a táta chybí

Když máma a táta chybí

podpora dětí z dětských domovů a v pěstounské péči

Cílová částka: 120 000 Kč
Vybráno: 120 000 Kč
Zařazeno: 17. 12. 2018
Datum ukončení: 14. 2. 2019

Pojďte spolu s námi podpořit program na podporu studia dětí z dětských domovů a z pěstounské péče.

Tyto děti mají již od počátku života ztížené podmínky. Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Jejich vstup do života je také daleko více ohrožen nástranami jako drogy, alkohol, nezaměstnanost, bezdomovectví a dalšími negativními společenskými jevy.

Lepší vzdělání může dětem poskytnout šanci na lepší zařazení, jak ve společnosti, tak na trhu práce.

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT