Pomáhej tím, že si čteš

Krásné dětství pro moldavské děti s autismem

Krásné dětství pro moldavské děti s autismem

Zvýšení kvality a dostupnosti lékařských služeb poskytovaným dětem s poruchou autistického spektra.

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 9. 11. 2020
Datum ukončení: 17. 1. 2021

V Moldavsku žije podle odhadů téměř 4 000 dětí, které trpí poruchou autistického spektra. V zemi chybí lékaři, pedagogové a další odborníci, kteří by jim uměli pomoci, a tak jsou často odkázány pouze na péči svých rodičů a blízkých.

Život s autismem přitom není nic jednoduchého. Většina autistických dětí dává přednost předmětům před lidmi, má obrovské potíže při učení se běžné každodenní mezilidské interakci. Děti se vyhýbají očnímu kontaktu, nekomunikují tak často jako ostatní a některé nemluví dokonce vůbec.

ADRA se snaží pomáhat moldavským dětem s autismem od roku 2018. Usiluje o jejich začleňování do společnosti a překonávání překážek, které tomu brání. Podporuje místní nevládní a neziskové organizace, které pracující s takto znevýhodněnými dětmi, a pracuje na zlepšení lékařské péče i přístupu dětí k diagnóze a následné vhodné léčbě. ADRA organizuje školení pro lékaře, učitele a další odborníky, natáčí vzdělávací videa a připravuje konference. To vše je finančně velmi náročné.

Přidejte se k nám! Pomozte spolu s námi moldavským dětem s autismem a jejich rodičům!

Garantem pomoci je ADRA.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT