Pomáhej tím, že si čteš

Mezigenerační souznění

Mezigenerační souznění

Podpora seniorů

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 3. 3. 2024
Datum ukončení: 19. 4. 2024

Klub učitelů seniorů města Havířova je dobrovolné sdružení registrované Magistrátem města. Počet členů se pohybuje v současné době na 40, rychle stárneme a věkový průměr už je nad 75 léty. Našim cílem je koordinace a sjednocování zájmů penzionovaných pedagogických pracovníků jednotlivých stupňů škol od mateřských, přes základní až po gymnázia a vyšší odborné školy. Snažíme se zabezpečovat a poskytovat svým členům společenské, kulturní a sportovní vyžití.

Ovšem v současné době je našim prvořadým úkolem udržování psychické, duševní a především fyzické kondice všech svých členů. V listopadu 2024 budeme oslavovat 30 let svého trvání a jsme pořád aktivní a na území města Havířova máme svoje trvalé místo v těchto činnostech:

- V aktivitě " Počteníčko s babičkou a dědečkem " jsme četli na dětském oddělení Nemocnice Havířov nemocným dětem pro jejich rychlejší uzdravení.

- Přes 15 let máme patronát nad jednou třídou dětí Mateřské školky Emila Holuba v Havířově, kdy s nimi na Vánoce a Velikonoce tvoříme ozdoby , dekorace a připomínáme si staré zvyky a tradice, "naše děti " nám připravuji kulturní a zábavné programy np. na Den matek nebo při našich výročních klubových oslavách.

- Organizačně zajišťujeme soutěž "Křižovkářská liga", které se pravidelně zúčastňuje více než 100 spokojených havířovských seniorů.

- Pravidelně se účastníme vědomostních soutěží v Domově pro seniory Helios, kde svými profesními znalostmi přispíváme k vysoké úrovni akce.

- Pravidelně se účastníme Sportovně společenských her v Domově pro seniory Luna, kde si ověřujeme svoji sportovně společenskou úroveň.

- V rámci Dne seniorů si každoročně prověřujeme naši fyzickou zdatnost v Pochodu seniorů Havířovem.

- pořádáme vzdělávací přednášky se zeměpisnou, cestovatelskou, historickou a společenskou náplní v našich sesterských klubech seniorů a v denních stacionářích sociálních služeb Havířova.

- V roce 2023 jsme začali spolupracovat s Mladými ambrožíky,,děti školou povinné, které pod vedením zkušeného včelaře- srdcaře pečují na své farmě o včelstva a učí se medovému řemeslu,při jejich akcích jako Otevírání úlů, Medové dny, Zavírání úlů jim pomáháme zajišťovat prodej občerstvení a medových produktů.

- Aktivně se zapojujeme do akcí organizovaných Magistrátem Havířova a Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje.

Podpořte nás prosím v našich aktivitách! Moc nás to baví , ale sil nám ubývá! Chceme být stále aktivní senioři, prospěšní naší společnosti! Děkujeme Vám!

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT