Pomáhej tím, že si čteš

Neberte nás domů!

Neberte nás domů!

pomoc zaječím mláďatům

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 7. 4. 2014
Datum ukončení: 16. 4. 2014

Samice zajíce rodí svá mláďata na holou zem. Zajíčci se narodí se srstí a dobře vidí. Matka se k mláďatům vrací jednou, nejvýše dvakrát za den, aby je nakojila. Po zbytek času zůstávají malí zajíci osamocení. Protože nejsou nijak ukryti, bývají zejména ve městech častým úlovkem psů, koček a neponaučených lidí. Pokud je odnesou z místa nálezu, je osud zajíčků zpečetěn. V lepším případě se pak zajíci dostanou do záchranných stanic. Ale ani tam nemají vyhráno. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy mají ve svých řadách odborníky, disponují speciálním vybavením a zkušenostmi. Přesto se podaří se zachránit jen asi polovinu z přinesených mláďat. Ročně jde přibližně o 150 zachráněných mláďat. Vy rozhodně zajíčky neodnášejte domů a nepokoušejte se je vypiplat! U většiny nálezů je nejlepší zajíčky nechat na svém místě.

Kdy potřebují malí zajíčci pomoc člověka:

- pokud je zajíče viditelně zraněné, ihned volejte záchrannou stanici.

- nachází-li se mládě v místě, kde mu bezprostředně hrozí zranění či smrt (na silnici, frekventované cestě, …) je třeba jej přemístit. Je doporučené přímo se jej nedotýkat a k přesunu (nanejvýš o několik metrů) použít prkénko či jinou pomůcku.

Pokud si nejste jistí, co při nálezu zvířete dělat, volejte dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155, poradí Vám.

Péče, která se mláďatům musí věnovat, je časově i lidsky velmi náročná. Podpořte nás svým čtením. Děkujeme.

Český svaz ochránců přírody

Ochraně přírody a krajiny se Český svaz ochránců přírody věnuje již 35 let. Mimo jiné tato nezisková organizace koordinuje činnost Národní sítě záchranných stanic, která pokrývá svojí působností celou republiku. Ročně projde záchrannými stanicemi více jak dvanáct tisíc potřebných živočichů. Přehled záchranných stanic a kontakty na ně najdete na www.zvirevnouzi.cz.

Garantem pomoci je Český svaz ochránců přírody. Český svaz ochránců zviřat
ZPĚT NA SEZNAM CHARIT