Pomáhej tím, že si čteš

Soutěž Středoškolák roku 2019

Soutěž Středoškolák roku 2019

Podpora akce pro středoškolské studenty

Cílová částka: 50 000 Kč
Vybráno: 50 000 Kč
Zařazeno: 5. 5. 2019
Datum ukončení: 22. 1. 2020

Jedná se o pátý ročník soutěže Středoškolák roku, jež oceňuje studenty, kteří se ve svém volném čase věnují mimoškolním aktivitám. Účastníci soutěže svojí pracovitostí a talentem zdaleka překonávají své vrstevníky, mimo školu pracují na vědeckých projektech, účastní se soutěží doma i v zahraničí, podnikají, jsou nadanými programátory, publikují články v impaktovaných zahraničních časopisech či pomáhají lidem ve svém okolí. Od roku 2015 jsme našli a propojili již více než 1100 výjimečných středoškoláků z celé České republiky.

Věříme, že pokud mladí lidé získávájí zkušenosti i mimo školu, lépe se rozhodují o svém budoucím povolání, efektivněji a smysluplněji se učí a tříbí tím i svoji osobnost. Chceme rodičům, učitelům a politikům ukázat, že vzdělávání mimo školu dává smysl a zaslouží si pozornost. Zároveň chceme rozhýbat i doposud méně aktivní středoškoláky tím, že jim ukážeme inspirativní příběhy svých vrstevníků.

Studenti se do soutěže budou moci registrovat během března až května 2019. Poté porota vybere 25 finalistů, již budou pozváni na víkendové setkání konané 31. 5. - 2. 6. 2019. Na setkání se studenti zúčastní jedinečného programu – zajímavých workshopů a přednášek od inspirativních osobností a budou mít příležitost poznat a navázat přátelství s dalšími nejaktivnějšími středoškoláky.

Na konci června se v prostorách konferenčního sálu společnosti Microsoft ČR uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže, na které budou pozvána média, vystoupí zde známí hosté a 25 nejlepším finalistům budou předány diplomy a hodnotné ceny a dalších cca 40 středoškoláků si odnese čestné vyznamenání za mimoškolní aktivity, kterým se věnují. Celý závěrečný program bude doplněn o dvoudenní vzdělávací Akademii 2019, sérii vzdělávacích kurzů připravených ve spolupráci s lidmi z praxe a odborníky. V minulém roce jsme účastníkům nabídli seminář osobnostního rozvoje a silných stránek, odborníci finalistům poradili jak se vyvarovat online prokrastinace a jak sociální sítě mění naši identitu. Nechyběl ani seminář o mediální gramotnosti a fake news a účastníci si taktéž vyzkoušeli největší virtuální realitu v Evropě – Golem 3D na Příkopech. Došlo také k soukromému setkání finalistů s Rudolfem Urbánkem, CEO společnosti Microsoft.

Podpořte naše snažení i vy! Děkujeme.

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT