Pomáhej tím, že si čteš

Ukliďme svět!

Ukliďme svět!

pořízení rukavic a pytlů

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 23. 5. 2014
Datum ukončení: 24. 10. 2014

Ukliďme svět (Clean up the world!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území či likvidaci černých skládek. Kampaň není jen o uklízení, ale i o tom, aby se každý zamyslel nad současným stavem životního prostředí. Začleňuje tedy různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a pomáhá jim k tomu, aby byli sami aktivní.

Český svaz ochránců přírody je koordinátorem kampaně pro Českou republiku od roku 1993. Akce probíhají průběžně, obvykle však na jaře a na podzim. Součástí kampaně jsou tento rok i různé fotosoutěže pro účastníky se snahou upozornit na tuto problematiku.

V roce 2013 se do kampaně zapojilo téměř 16 000 dobrovolníků. 2/3 účastníků byly děti a mládež z Mateřských a Základních škol. Celkem sesbírali 215 tun odpadu. Z tohoto objemu bylo 19 500 kg vytříděno a předáno k recyklaci jako druhotná surovina.

Pomozte nám zajistit pytle a rukavice pro účastníky, tak aby se jim bezpečně uklízelo. Do kampaně se může zapojit každá škola, třída či třeba jen rodina a jednotlivci. Více informací o kampani, mapu akcí, novinky a soutěže najdete na webu Českého svazu ochránců přírody www.csop.cz/uklidmesvet.

Pojďme se postarat o to a máme kolem sebe pořádek.

Český svaz ochránců přírody V oblasti ekologické výchovy se Český svaz ochránců přírody angažuje více než 30 let. Tato nezisková organizace koordinuje mezinárodní kampaň Ukliďme svět! Pro účastníky zajišťuje pytle, rukavice, metodickou příručku, soutěže a odměny pro účastníky v podobě samolepek.

Garantem pomoci je Český svaz ochránců přírody. Český svaz ochránců zviřat

Česko fandí charitě Origami charitativního
srdce ke stažení.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT