Pomáhej tím, že si čteš

Pravidla soutěže Čtenář roku 2016

Soutěž Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Čtení pomáhá

Soutěž Čtenář roku (dále jen „Soutěž“) je součástí projektu Čtení pomáhá a je vyhlášena mezi čtenáři zapojenými do projektu Čtení pomáhá.  Třída, která zvítězí, obdrží věcné dary od vydavatelství Albatros a stráví 2 dny plné překvapení v Praze!

Pravidla soutěže:

Pořadatel soutěže:

 1. Pořadatelem Soutěže je SKIP ČR se sídlem Klementinum190, Praha 1, 110 00 a společnost CDI.CZ, s.r.o., se sídlem Na Balkáně 70, PSČ 130 00, IČ: 61857793, DIČ: CZ61857793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31833.

Doba a místo konání soutěže:

 1. Soutěž začíná dnem 1. 1. 2016 a končí dnem 28. 2. 2016.
 2. Soutěž probíhá na webových stránkách www.ctenipomaha.cz a www.skipcr.cz

Účast v soutěži:

 1. Účastnit se mohou pouze žáci základních a středních škol, kteří jsou v období, ve kterém soutěž probíhá, zaregistrováni do projektu Čtení pomáhá a souhlasí s účastí v soutěži.
 2. Každý žák se musí do Soutěže přihlásit prostřednictvím vlastního profilu.
 3. Ve svém Profilu nalezne odkaz na Soutěž a v odkazu potvrdí svou účast.
 4. Hodnotí se nejaktivnější třída (třída s nejvyšším počtem správně vyplněných testů knih) za období od 1. ledna 2016 do 28. února 2016.
 5. Výhercem bude třída, která bude mít ve výše definovaném období nejvyšší počet přečtených knih (a správně vyplněných testů) na jednoho žáka.
 6. Výpočet: správné testy všech žáků za dané období / počet registrovaných žáků.
 7. Hodnotí se třídy napříč kategoriemi.
 8. Pokud při výsledném součtu nastane shoda počtu správně vyplněných testů, tak se v celkovém hodnocení zohlední tyto parametry v následujícím pořadí:
 1. Počet špatně vyplněných testů.
 2. Datum získání výsledného počtu správně vyplněných testů (čím dříve, tím lépe).
 3. Řešení dohodou.

Výhra:

 1. Bude vyhlášena jedna vítězná třída, která získá odměnu v podobě věcných darů od vydavatelství

Albatros a stráví 2 dny plné překvapení v Praze!

 1. Vyhlášení vítězů proběhne v dubnu 2016.
 2. Výherce (třída / třídní učitel) bude informován.

Další podmínky:

 1. Účast v této akci je dobrovolná. Účastí na akci je současně vysloven souhlas s jejími pravidly a podmínkami. Účastí na akci se účastník zavazuje dodržovat její pravidla a uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení a e-mailu, a to pro propagační účely a marketingové akce pořádané buď přímo pořadatelem, společností CDI.CZ, s.r.o. nebo zpracovatelem jimi k tomu určeným v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Účastník tak zejména souhlasí s tím, aby pořadatel ukládal jeho osobní údaje do své databáze. Tento souhlas platí až do písemného odvolání účastníka.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jakkoliv měnit pravidla akce, a to i bez udání důvodu. Vymáhání účasti na akci soudní cestou je vyloučeno. Finanční náhrada cen udělených výhercům není možná.
 3. Tato pravidla byla aktualizována dne 1. 1. 2016.