Pomáhej tím, že si čteš

Pravidla

Základní informace – slovník

Čtenář je uživatel, zaregistrovaný na webové stránce www.ctenipomaha.cz.

Kniha je součástí seznamu doporučených knih, které vybrala odborná porota přímo pro projekt Čtení pomáhá.

Test je zhodnocením znalostí jednotlivých knih.

Kredit znamená 50 korun, které žák získá za úspěšné vyplnění testu.

Charita je konkrétní charitativní projekt zapojený do projektu Čtení pomáhá.

Pravidla

Čtenáři:

Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol a studenti prezenční formy středních škol v České republice. Každý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií:

  • 1.–5. třída ZŠ

  • 6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií

  • SŠ a 5.–8. ročník osmiletých gymnázií

Čtenáři mohou získat odměnu pouze za úspěšně splněné testy knih, zařazených do své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší. Čtenáři z nejvyšší kategorie pro střední školy pak mají k dispozici pouze svou kategorii a žádnou další.

Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje může být jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal.

Testy:

Pro testování se čtenář pmusí buď nejprve zaregistrovat, pokud již registraci má, tak se musí přihlásit.

Na každý test je časový limit 5 minut. Každou knihu je možné testovat pouze třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu se test zablokuje, a čtenář se k němu může vrátit až za týden, kdy se odblokuje.

Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně. Po úspěšném testu již nelze test opakovat. Za každý úspěšně splněný test čtenář získá kredit 50 korun.

Příspěvky:

Kredit 50 korun, který je odměnou za úspěšně splněný test, je možné převést na vybranou charitativní aktivitu. Na charitativní projekt se přepíše celý kredit 50 korun. Čtenář však může nasbírat více kreditu splněním dalších testů a celý objem kreditů pak může libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě.

Pokud byl kredit již jednou přidělen, tak to není možné změnit.