Pomáhej tím, že si čteš

Aktivní spolupráce seniorů s mateřskou školkou

Aktivní spolupráce seniorů s mateřskou školkou

podpora seniorů a jejich aktivit

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 17. 4. 2022
Datum ukončení: 25. 1. 2024

Klub učitelů seniorů města Havířova je dobrovolné sdružení asi 42 členů, registrované Magistrátem města Havířova. Naším cílem je koordinace a sjednocení zájmů penzionovaných pedagogů jednotlivých stupňů škol - od mateřský přes základní až po gymnázia a vyšší odborné školy. Snažíme se poskytovat a zabezpečovat společenské, kulturní a sportovní vyžití všem svým členům. Naším prvořadým úkolem je také udržení psychické, duševní a především fyzické kondice.

Od svého založení, na podzim roku 1994, členská základna klubu stárne. V současné době máme průměrný věk členů nad 75 let. Proto potřebujeme především obnovit psychické i duševní síly, ale také podpořit zdraví a fyzickou kondici našich členů.

Čemu všemu se na území města Havířova věnujeme a proč potřebujeme vitální členy s chutí podílet se na společensky prospěšných činnostech?

- v rámci akce "Počteníčko s babičkou" čteme dětem na dětském oddělení Nemocnice v Havířově pohádky nebo pro ně organizujeme zábavu

-úzce spolupracujeme s MŠ Emila Holuba, kde s dětmi zdobíme perníčky a vyrábíme ozdoby na stromeček na Vánoce a malujeme kraslice a vyrábíme ozdoby a pomlázky na Velikonoce, tento rok jsme přidali výrobu drobných dárečků pro maminky ke Dni matek, "naše" děti pro nás zase nacvičují kulturní vystoupení

- organizačně zajišťujeme soutěž Křížovkářská liga, které se účastní prozatím více než 100 havířovských seniorů

- každoročně se účastníme vědomostní soutěže v Domově pro seniory Helios, kterou obvykle vyhráváme

- pravidelně se účastníme Pochodu seniorů Havířovem v rámci Dne seniorů

- každý rok máme radost z dobrého umístění ve Sportovně společenských hrách v Domě seniorů Lunz

- absolvovali jsme kursy první pomoci zaměřené na seniory

- díky Projektu Čtení pomáhá jsme již absolvovali rekondiční pobyt ve Vysokých Tatrách. Děkujeme.

- pořádáme přednášky se zeměpisnou, cestovatelskou, historickou a společenskou problematikou v klubech seniorů, na dětském oddělení Nemocnice Havířov a v denním stacionáři sociálních služeb v Havířově

- aktivně se zapojujeme do akcí organizovaných Magistrátem města Havířova pro kluby seniorů

Podpořte nás, prosím, v našich aktivitách, moc nás to baví. Ať jsme stále aktivní senioři! Děkujeme!

Garantem pomoci je Čtení pomáhá.

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT