Pomáhej tím, že si čteš

Zlatý list, stezka napříč přírodou

Zlatý list, stezka napříč přírodou

přírodovědná soutěž

Cílová částka: 100 000 Kč
Vybráno: 100 000 Kč
Zařazeno: 1. 4. 2015
Datum ukončení: 16. 5. 2015

Zlatý list je soutěž o přírodě a v přírodě. S hrdostí o ní říkáme, že je tradiční, protože v letošním školním roce jsme zahájili již 43. ročník. Je unikátní svou týmovostí a zaměřením na praktické úkoly.

V minulém roce jsme napočítali 800 organizátorů. Velká část z nich jsou dobrovolníci. Pracují pravidelně na přípravě soutěže, přičemž jejich hlavním cílem je umožnit dětem zažít „Zlaťák“.

Soutěže se účastní šestičlenná družstva ve dvou tříčlenných hlídkách a jenom souhra celého týmu může vést k úspěchu. Hlavní částí soutěže je vždy přírodovědná stezka, která vede od stanoviště ke stanovišti. Každé z nich je zaměřeno na některou konkrétní přírodovědnou disciplínu jako třeba botanika, zoologie, ekologie, meteorologie apod. Žádný bod družstvo nedostane zadarmo, není potřeba jen znát, ale především umět přemýšlet, objevovat souvislosti a umět zdůvodnit svoje odpovědi. I ti nejlepší se vždy dozví něco nového a často se navíc pobaví i nějakým vtipným úkolem. A co může být pro budoucího přírodovědce lepšího, než se potkat s někým, kdo o přírodě hodně ví, dokáže mu spoustu věcí ukázat a nadšeně o nich dokáže vyprávět.

Zlatý list probíhá ve všech krajích a má několik postupových úrovní. Vrcholem je národní kolo, týdenní soustředění plné exkurzí, workshopů a přednášek i zábavy. Na to ovšem dosáhnou jen ty nejlepší týmy – vítězové krajských kol. Krajská kola jsou naopak příležitostí pro všechny. V některých krajích předchází krajským kolům ještě kola základní. A co mají všechna kola společného? Báječně prožité dny v přírodě s velkou skupinou lidí nadšených pro její poznávání a ochranu.

Projekt Zlatý list ožívá naplno každé jaro. Zúčastní se ho na všech úrovních přes 3.500 dětí. Stejně tomu bude i letos. Čeká nás nepočítaně hodin práce na přípravě všech kol. Zapojíme zhruba osm stovek organizátorů a odborníků po celé republice. Budou to lidé z neziskových organizací, domů dětí a mládeže, středisek volného času, vysokých škol, muzeí, hvězdáren, zoologických zahrad, správ CHKO a dlouhé řady dalších organizací a institucí. Soutěž připravujeme v průběhu celého roku a hned jak skončíme, pustíme se do přípravy dalšího ročníku. Organizujeme, píšeme, telefonujeme, tiskneme a snažíme se, aby Zlatý list běžel dál.

A teď potřebujeme, abyste pro nás přečetli pár řádků a pomohli nám tím a stali se tak trochu našimi partnery.

Zlatý list spoluvyhlašuje a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Garantem pomoci je Český svaz ochránců přírody. Český svaz ochránců zviřat

ZPĚT NA SEZNAM CHARIT